0

Privacybeleid

Privacybeleid en cookies

Ons bedrijf heet formeel: Kreagaan, grafische vormgeving en webdesign.

We staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52823849 en zijn gevestigd aan Marie van Eijsden-Vinkstraat 184, 3066 JB Rotterdam.

We noemen ons kortweg: Kreagaan.

 

We leveren creatieve dienstverlening in de breedste zin. Denk aan alles wat met vormgeving, reclame-uitingen, marketing en websites te maken heeft.

 

Zoals elke onderneming hebben wij ook te maken met de verwerking van persoonsgegevens. Wij zijn wettelijk verplicht jouw gegevens te beschermen en voelen ons daarvoor ook verantwoordelijk. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we precies doen en hoe wij jouw gegevens beschermen.

 

Contactgegevens:
Onze website: www.kreagaan.nl
Ons adres: Marie van Eijsden-Vinkstraat 184, 3066 JB Rotterdam
Onze telefoonnummers: +31 10 41 308 14 / +31 6 502 86 207

 

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Kreagaan kun je bereiken via e-mail: john@kreagaan.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Als je gebruik maakt van onze diensten en/of als je zelf gegevens aan ons verstrekt dan “verwerken” wij je gegevens, bijvoorbeeld om te kunnen factureren, je te kunnen bellen of mailen als we samenwerken en om onze belastingaangifte te kunnen doen. Klinkt logisch toch?

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kreagaan kan jouw persoonsgegevens verwerken als dat nodig is voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betalingen
– Om contact te kunnen houden (bellen, mailen, correspondentie) als dat nodig is voor onze dienstverlening
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of brochures
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Als we hebben afgesproken dat we backups bewaren van geleverde diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

De persoonsgegevens die wij dan (kunnen) verwerken zijn:
– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam en bijbehorende KVK- en BTW-gegevens
– Adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres(sen)
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op een van onze websites aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch
– Locatiegegevens
– Surfgedrag op onze websites
– Internetbrowser en apparaattype
– Bankrekeningnummer(s)

 

Wij verwerken GEEN bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, over ras, geloofsovertuigingen of seksuele voorkeur. Dat vinden we echt niet belangrijk. Als websitebezoekers jonger dan 16 jaar gegevens verstrekken dan verwerken we die alleen tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Bijvoorbeeld als scholieren vragen om een stageplek of om te helpen bij een opdracht. We kunnen echter meestal niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met onze FG, dan verwijderen wij deze informatie.

 

GEEN geautomatiseerde besluitvorming
Kreagaan houdt van een persoonlijke aanpak en neemt dus geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Wij bedoelen dan besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kreagaan) tussen zit. Dus je ontvangt geen geautomatiseerde e-mail omdat je onze website hebt bezocht, bijvoorbeeld.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kreagaan bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Categorie wettelijk verplichte persoonsgegevens (bijv. tbv de belastingdienst) > 7 jaar.
– Categorie persoonsgegevens tbv aquisitie > 3 maanden
– Categorie surfgedrag websites (IP-adres, locatiegegevens, internetbrowser, apparaattype) > 1 jaar
– Categorie persoonsgegevens klanten > 3 jaar

 

Wij delen geen persoonsgegevens met derden

Kreagaan verstrekt en/of verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bijvoorbeeld als wij onze drukker vragen om een opdracht direct bij jou af te leveren. De drukker en de transporteur ontvangen dan jouw gegevens. Kreagaan blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

mmm, lekker, cookies… of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kreagaan gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Het cookie dat we bedoelen is niet voor bij de koffie maar is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Je kunt met cookies hele geavanceerde dingen doen maar wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden, je een Twitter-feed kunt zien of een Youtube-video. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. We gebruiken ook cookies om het surfgedrag op onze websites te meten, zodat we weten welke content het meest wordt gewaardeerd zodat we onze dienstverlening kunnen aanpassen.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Jouw voorkeur wordt (ironisch genoeg) onthouden door middel van een cookie 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht van alle cookies:

 

Domein kreagaan.nl
Naam: _ga
Soort: Analytisch
Bewaartermijn: 2 jaar
Doel: Dit soort cookies wordt gebruikt door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om verzamelde gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website (bijvoorbeeld hoeveel mensen bepaalde pagina’s hebben bezocht, hoe lang ze op onze website zijn gebleven, enzovoort). Voor meer informatie over deze cookies bezoekt u de privacyverklaring van Google Analytics.

 

Naam: _gat
Soort: Analytisch
Bewaartermijn: 1 minuut
Doel: Dit soort cookies wordt gebruikt door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om verzamelde gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website (bijvoorbeeld hoeveel mensen bepaalde pagina’s hebben bezocht, hoe lang ze op onze website zijn gebleven, enzovoort). Voor meer informatie over deze cookies bezoekt u de privacyverklaring van Google Analytics.

 

Naam: _gid
Soort: Analytisch
Bewaartermijn: 24 uur
Doel: Dit soort cookies wordt gebruikt door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om verzamelde gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website (bijvoorbeeld hoeveel mensen bepaalde pagina’s hebben bezocht, hoe lang ze op onze website zijn gebleven, enzovoort). Voor meer informatie over deze cookies bezoekt u de privacyverklaring van Google Analytics.

 

Naam: _icl_visitor_lang_js
Soort: Functioneel
Bewaartermijn: 24 uur
Doel: Om vast te stellen welke taalvoorkeur je hebt zodat we de juiste taal op de website kunnen presenteren (Engels/Nederlands).

 

Naam: _icl_current_language
Soort: Functioneel
Bewaartermijn: 24 uur
Doel: Om je voorkeur voor de gekozen website-taal te onthouden.

 

Naam: cookie_notice_accepted
Soort: Functioneel
Bewaartermijn: 1 maand
Doel: Om te onthouden of je cookies hebt geaccepteerd of niet

 

Naam: wordpress_test_cookie
Soort: Functioneel
Bewaartermijn: 24 uur
Doel: Om te testen of we cookies kunnen plaatsten

 

Domein: google.com

 

Naam: OTZ
Soort: Marketing
Bewaartermijn: direct
Doel: Deze cookies worden gebruikt voor Google advertentiepersonalisatie

 

Naam: 1P_JAR
Soort: Marketing
Bewaartermijn: 1 maand
Doel: Deze cookies worden gebruikt voor Google advertentiepersonalisatie

 

Naam: APISID
Soort: Functioneel
Bewaartermijn: 2 jaar
Doel: Gebruikt door Google om gebruikersvoorkeuren en informatie van Google maps op te slaan

 

Naam: CONSENT
Soort: Functioneel
Bewaartermijn: 19,5 jaar
Doel: Cookies om bezoekers op onze website bij te houden die akkoord zijn gegaan en ons toestemming hebben gegeven voor het plaatsen van cookies van Google

 

Naam: HSID
Soort: Functioneel
Bewaartermijn: 2 jaar
Doel: Gebruikt door Google om gebruikersvoorkeuren en informatie van Google maps op te slaan

 

Naam: NID
Soort: Marketing
Bewaartermijn: 6 maanden
Doel: Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Googlesites te laten zien.

 

Naam: SAPISID
Soort: Marketing
Bewaartermijn: 2 jaar
Doel: Gebruikt door Google om gebruikersvoorkeuren en informatie van Google maps op te slaan

 

Naam: SID
Soort: Marketing
Bewaartermijn: 2 jaar
Doel: Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Googlesites te laten zien.

 

Naam: SIDCC
Soort: Marketing
Bewaartermijn: 3 maanden
Doel: Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Googlesites te laten zien.

 

Naam: SSID
Soort: Marketing
Bewaartermijn: 2 jaar
Doel: Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Googlesites te laten zien.
__________________________________________________________

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kreagaan en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt ons niet aan de bewaartermijn houden. Het kan dus zijn dat we jouw gegevens al eerder hebben verwijderd. In dat geval kunnen we niet aan een verzoek tot gegevensoverdacht voldoen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Kreagaan.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Kreagaan wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Jouw persoonsgegevens zijn veilig
Kreagaan neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
Onze website is voorzien van een Secure Socket Layer (SSL) certificaat. Dat zie je in de adresbalk van je browser doordat er een symbool van een slot bij staat en https://.
Dat zorgt ervoor dat alle data die via de website wordt verzonden is versleuteld. Wel zo veilig.
De gebruikte technieken op de website zijn allemaal up to date. Zodra er een kwetsbaarheid wordt ontdekt dan updaten we meteen de site zodat we zo min mogelijk risico lopen.
Jouw persoonsgegevens bewaren niet op de website maar op onze eigen server, waar niemand anders bij kan.

 

Inbrekers opgelet
De website beschikt over een login pagina. Deze pagina plaatst een cookie ten behoeve van alternatieve inlogmethoden. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en verloopt na 1 uur.

 

Security Logs
We leggen het IP-adres en user-ID vast van bezoekers die inloggen en van hen die proberen in te loggen. Daarmee kunnen we controleren of er inbrekers op pad zijn en zo de site beschermen tegen verschillende soorten aanvallen. Voorbeelden van wat we in de gaten houden zijn inlogpogingen, uitlogverzoeken, verdachte URLs, veranderen aan de inhoud van de site en password updates.
We scannen de site op malware en kwetsbaarheden met behulp van Sucuri’s SiteCheck. We sturen geen persoonlijke data naar Sucuri maar als je op de site reactie’s plaatst dan kan Sucuri (zoals iedereen) die wel zien tijdens hun geautomatiseerde scans. Wat zij met die informatie doen lees je in de privacy policy van Sucuri.
Beveiligingslogs bewaren we 14 dagen.